BINCK, EERSTE BROKER DIE UITLENEN VAN EFFECTEN BELOONT

Extra rendement op een beleggingsportefeuille voortaan ook mogelijk met uitlenen van effecten

Effecten tijdelijk ter beschikking stellen aan derde partijen in ruil voor een vergoeding is niet revolutionair. Dat voortaan niet enkel de bank of broker maar ook de doorsnee belegger in de inkomsten deelt, is dat wél.

Zelf kiezen of effecten worden uitgeleend

Bij Binck kunnen klanten zelf kiezen om hun effecten al dan niet uit te lenen. Veel banken en brokers lenen de door hun bewaarde effecten uit aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van hun klanten. Vaak hebben klanten al bij het openen van hun rekening onbewust ingestemd met het uitlenen van effecten. Binck laat de klant toe de dienst zelf online te activeren en op te zeggen wanneer hij dat wenst. De effecten worden dan aan de klant terugbezorgd.

Extra rendement op een portefeuille zonder te handelen

De opbrengsten die banken en brokers verdienen aan het uitlenen van effecten worden bijna nooit met de klant gedeeld. Binck doet dat wel. Na aftrek van de administratieve kosten worden de opbrengsten eerlijk verdeeld tussen Binck en de klant in een 50/50-verhouding. Doordat vergoedingen op dagbasis worden berekend, is het niet nodig om effecten lang aan te houden om er iets aan te verdienen.

 

“Wij kiezen voor een transparante aanpak waarbij we de klant eerlijk vergoeden en de keuze laten wat er met zijn effecten gebeurt. Daarnaast blijven de risico’s beperkt. Wij zorgen voor voldoende onderpand in obligaties ter waarde van 105% voor elk uitgeleend effect.”
Stijn Ceelen, Country Manager

Over BinckBank

Over BinckBank N.V.

BinckBank is één van de grootste online banken voor beleggers van België en een toonaangevende aanbieder van online beleggingsoplossingen. Met dienstverlening op het gebied van zelf beleggen en vermogensbeheer worden klanten ondersteund bij hun beleggingen op de beurs en het nemen van goede beslissingen bij het realiseren van hun financiële ambities. BinckBank maakt deel uit van de wereldwijd opererende Deense Saxo Bank en heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Eind vorig jaar telde de bank 639.000 rekeninghouders.


 

 

Mediarelaties 

Dieter Haerens

t    +32 476 412 599

Eddy Van Geyte

t    +32 473 679 760

 

 

 


      

 

 

BinckBank N.V.

Barbara Strozzilaan 310

1083 HN Amsterdam

www.binck.com

 

 

BinckBank
Italiëlei 124, bus 101
2000 Antwerpen