BinckBank blijft op koers met hoog aantal transacties in Belgïe

Aantal transacties van Belgische afdeling stijgt met 20% ten opzichte van Q3 14

BinckBank kan terugkijken op een uitstekende eerste 9 maanden waarin het aantal transacties steeg tot 7,3 miljoen.  Dat is 16% meer dan in de eerste 9 maanden van 2014 (6,3 miljoen transacties). Het aantal transacties lag in het afgelopen kwartaal met 2,3 miljoen transacties 20% hoger dan in het derde kwartaal van 2014. Dit goede resultaat is vooral te wijten aan de hoge volatiliteit op de financiële markten met gevolg een stijging van het handelsvolume.

Vincent Germyns, CEO van BinckBank N.V., licht het resultaat toe: “Ik ben verheugd met de financiële resultaten in het derde kwartaal. Daarnaast stemt het aanhoudend hoge niveau van onze klantenservice mij positief. We slagen er steeds beter in de klant centraal te stellen in alles wat we doen. En, zeker niet op de laatste plaats komt de kwaliteit van ons handelsplatform. Ook op de drukste handelsdagen van dit jaar – zoals in augustus – was ons handelsplatform en klantenteam onafgebroken paraat. Hierdoor hadden onze klanten voortdurend toegang tot de financiële markten waardoor zij daadwerkelijk hun posities konden aanpassen naar hun eigen inzicht en wensen.”
 

Kerncijfers BinckBank N.V.

 • Totale inkomsten uit operationele activiteiten 8% hoger in 15 Q3 op € 40,7 miljoen (14 Q3: € 37,6 miljoen)
 • Transactieaantallen 20% hoger op 2,3 miljoen in 15 Q3 (14 Q3: 1,9 miljoen)
 • Gecorrigeerde netto-resultaat 54% hoger op € 14,1 miljoen in 15 Q3 (14 Q3: 9,1 miljoen euro excl. eenmalige winst BeFrank)
 • Netto uitstroom Alex Vermogensbeheer verminderd tot € 25 miljoen in 15 Q3 (15 Q2: € 74 miljoen)
 • BinckBank Italië en ThinkCapital Holding B.V. break-even
   

 BinckBank N.V.

 Q3 15

 Q2 15

 Q3 14

 ∆Q2

 ∆Q3

 Aantal rekeningen

 605.231

 602.007

 594.453

 +1%

 +2%

 Aantal transacties

 2.271.725

 2.275.427

 1.887.130

 0%

 +20%


BinckBank België 

Voor BinckBank België steeg het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15 Q3 met 43% van € 1,3 miljoen (14 Q3) naar € 1,9 miljoen. Ook voor België gold dat het sentiment en de volatiliteit op de beurs in de afgelopen kwartalen resulteerde in hogere transactievolumes. Ten opzichte van 14 Q3 steeg het aantal transacties dat onze klanten verrichtten in 15 Q3 met 20% naar 226.894 (14 Q3: 189.216). Het hogere transactievolume resulteerde in 12% hogere transactie gerelateerde netto-provisiebaten van € 2,8 miljoen (14 Q3: € 2,5 miljoen). België realiseerde daarnaast ook een daling in de operationele lasten van 4%, voornamelijk door lagere personeelskosten. Ten opzichte van 15 Q2 was het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in 15 Q3 gelijk op € 1,9 miljoen. De transactie gerelateerde netto-provisiebaten namen ten opzichte van 15 Q2 3% af tot € 2,8 miljoen (15 Q2: € 2,9 miljoen). Deze daling is in lijn met de lichte daling in aantallen transacties en de gemiddeld iets lagere opbrengst per transactie. Ten opzichte van 15 Q2 stegen de operationele lasten met 6%.

Impact speculatietaks 

De Belgische regering heeft op 10 oktober 2015 een nieuwe maatregel goedgekeurd, de zogenaamde ‘speculatietaks’. Een belasting van 33% wordt geheven op koerswinsten genoten door individuele beleggers op aandelen, opties en warrants van beursgenoteerde ondernemingen waarvan zij de positie minder dan zes maanden hebben aangehouden. Het al dan niet belastbaar zijn van andere afgeleide producten zal via een Koninklijk Besluit worden vastgelegd. Verwachting is dat beleggers meer gebruik zullen gaan maken van financiële producten waarop deze belasting niet van toepassing is. Op dit moment is onduidelijk wat de financiële consequenties voor BinckBank zullen zijn. BinckBank België heeft tevens de Fundfinder geïntroduceerd. Dit stelt klanten in staat makkelijk gedetailleerde informatie over fondsen te verkrijgen. In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen afgerond om het fondsenaanbod uit te breiden naar meer dan 600 beleggingsfondsen. In het vierde kwartaal zal ter ondersteuning hiervan een marketingcampagne worden gestart.
 

Kerncijfers BinckBank België

 • 63.640 beleggingsrekeningen in Q3 15, wat een stijging is van 5% ten opzichte van Q3 14 en een stijging is van 1% ten opzichte van Q2 15 
 • 226.894 transacties in Q3 15, wat een stijging is van 20% ten opzichte van Q3 14 en een daling van 1% ten opzichte van Q2 15
 • € 2,4 miljard geadministreerd vermogen op Belgische beleggingsrekeningen in Q3 15 ten opzichte van € 2,3 miljard in Q2 14
   

 BinckBank België

 Q3 15

 Q2 15

  Q3 14

 ∆Q2

 ∆Q3

 Aantal rekeningen

 63.640

 63.204

 60.626

 +1%

 +5%

 Aantal transacties

 226.894

 229.032

 186.216

 -1%

 +20%


Vandaag, 26 oktober 2015, zal er om 10.00 uur een audio webcast plaatsvinden. Daarbij geven Vincent Germyns, CEO BinckBank N.V., en Evert Kooistra, CFRO BinckBank N.V., toelichting bij de resultaten. De bijgaande presentatie vindt u op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële resultaten. Het transcript van de audio webcast zal vanaf 28 oktober beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële resultaten.

Over BinckBank

Over BinckBank N.V.

BinckBank is één van de grootste online banken voor beleggers van België en een toonaangevende aanbieder van online beleggingsoplossingen. Met dienstverlening op het gebied van zelf beleggen en vermogensbeheer worden klanten ondersteund bij hun beleggingen op de beurs en het nemen van goede beslissingen bij het realiseren van hun financiële ambities. BinckBank maakt deel uit van de wereldwijd opererende Deense Saxo Bank en heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Eind vorig jaar telde de bank 639.000 rekeninghouders.


 

 

Mediarelaties 

Dieter Haerens

t    +32 476 412 599

Eddy Van Geyte

t    +32 473 679 760

 

 

 


      

 

 

BinckBank N.V.

Barbara Strozzilaan 310

1083 HN Amsterdam

www.binck.com

 

 

BinckBank
Italiëlei 124, bus 101
2000 Antwerpen