BinckBank helpt klanten om ruim 1 miljoen euro belastinggeld terug te vorderen

BinckBank neemt beleggers die voldoende dividend innen in het buitenland nu het werk uit handen via een innovatieve dienstverlening: Tax Back.

Belgische beleggers betalen massaal dubbelbelasting op de dividenden die ze ontvangen op hun buitenlandse aandelen. Geld dat ze zelden of nooit recupereren. Omdat de procedure bijzonder omslachtig is. Alleen al voor de Belgische klanten van BinckBank gaat het naar schatting over minimaal 1,2 miljoen euro.

Tussen België en bepaalde andere landen bestaan er zogenaamde dubbelbelastingverdragen. Die moeten helpen om de belastingdruk voor burgers te verlagen. Zoals op de dividenden die ze ontvangen van aandelen uit andere landen. Daarop wordt niet alleen roerende voorheffing betaald in België, maar ook bronbelasting ingehouden in het land van herkomst.

Indien dat gebeurt, heeft men als belegger het recht om de te veel betaalde (bron)belasting terug te vorderen van de buitenlandse fiscus. Een voorbeeld: als een Belg een dividend ontvangt van een Duits bedrijf, dan betaalt hij daarop 26,375% Duitse bronbelasting. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Duitsland voorziet echter in een tarief van 15%. Er kan dus 11,375% worden teruggevorderd van de Duitse fiscus door beroep te doen op het dubbelbelastingverdrag.

Dat is evenwel een erg omslachtige en bijzonder tijdrovende bezigheid. Daardoor laten heel wat beleggers geld liggen. BinckBank introduceert daarom, als eerste instelling in België , een nieuwe dienstverlening: Tax Back.

In samenwerking met de fiscale experts van KPMG Luxemburg en geavanceerde software nemen we de klanten graag het werk uit handen om de te veel betaalde belasting te recupereren in 8 van de landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. De dienst wordt enkel opgestart indien de klant, na kosten (€ 200 of € 250 per ingediend formulier, afhankelijk van het land waar teruggevorderd wordt) geld kan overhouden, aan de procedure.

“De kost voor de dienstverlening is vaak een fractie van de kost die een klant zou betalen om bijvoorbeeld een fiscaal advocaat in te schakelen om het geld te recupereren,” zegt Dieter Haerens, hoofd business development bij BinckBank België. “Dankzij slimme technologie kunnen we dat stukken efficiënter doen. En: het feit dat onze klanten nu al soms vele duizenden euro’s laten liggen in het buitenland, is een teken dat ze het niet zien zitten om zelf de ganse procedure op touw te zetten.”

“De klanten die in aanmerking komen, werden de voorbije weken al persoonlijk gecontacteerd. De klantwaarde die we kunnen realiseren, is in de meeste gevallen erg hoog. Het verbaast dan ook niet dat de mensen stuk voor stuk enthousiast reageren op deze nieuwe service,” besluit Dieter Haerens.

Contacteer ons
Pers BinckBank BinckBank
Pers BinckBank BinckBank
Over BinckBank

Over BinckBank N.V.

BinckBank is één van de grootste online banken voor beleggers van België en een toonaangevende aanbieder van online beleggingsoplossingen. Met dienstverlening op het gebied van zelf beleggen en vermogensbeheer worden klanten ondersteund bij hun beleggingen op de beurs en het nemen van goede beslissingen bij het realiseren van hun financiële ambities. BinckBank maakt deel uit van de wereldwijd opererende Deense Saxo Bank en heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Eind vorig jaar telde de bank 639.000 rekeninghouders.


 

 

Mediarelaties 

Dieter Haerens

t    +32 476 412 599

Eddy Van Geyte

t    +32 473 679 760

 

 

 


      

 

 

BinckBank N.V.

Barbara Strozzilaan 310

1083 HN Amsterdam

www.binck.com

 

 

BinckBank
Italiëlei 124, bus 101
2000 Antwerpen