BinckBank presteert solide in eerste halfjaar met opnieuw groei in België

Aantal transacties van Belgische afdeling stijgt met 23% ten opzichte van Q2 14

BinckBank kan terugkijken op een succesvol eerste halfjaar waarin haar klanten 5,0 miljoen transacties verrichten. Dat is 14% meer dan in het eerste halfjaar van 2014 (4,4 miljoen transacties). Het aantal transacties lag in het afgelopen kwartaal met 2,3 miljoen transacties 21% hoger dan in het tweede kwartaal van 2014. Alle landen lieten een stijging zien in de transactieaantallen in een sterk competitieve omgeving: Italië realiseerde met 39% de grootste groei, ook Nederland (+22%) en België (+23%) toonden een goed resultaat. In Frankrijk steeg het aantal transacties in het tweede kwartaal met 5%.

Dit goede resultaat is vooral te wijten aan de duidelijke richting die de financiële markten kenden. De volatiliteit nam toe met gevolg een stijging van het handelsvolume.

Vincent Germyns, CEO van BinckBank N.V., licht het resultaat toe: “Ik ben verheugd met de financiële resultaten en de vooruitgang van onze strategie in de eerste helft van dit jaar. We zien een positieve ontwikkeling van onze inkomsten en door onze discipline met betrekking tot kostenbeheersing laat het gecorrigeerde netto-resultaat een sterke stijging zien. Onze klantenservice is verbeterd door kortere telefonische wachttijden en ons handelsplatform is optimaal beschikbaar geweest, ook op de momenten dat door hoge volatiliteit op de financiële markten er veel gehandeld werd. De vernieuwde app voor iOS en Android is in het tweede kwartaal goed ontvangen in Nederland en is binnenkort ook beschikbaar in België en Italië. Door onze focus op operational excellence maken we goede stappen om de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie te verbeteren en leggen we een stevig fundament voor langere termijn winstgevende groei.”

 

Kerncijfers BinckBank N.V.

• Totale inkomsten uit operationele activiteiten 4% hoger in H1 15 op € 89,6 miljoen (H1 14: € 86,3)

• Aantal transacties 14% hoger op 5,0 miljoen in H1 15

• Gecorrigeerde netto-resultaat 48% hoger op € 29,9 miljoen (€ 0,43 per aandeel) in H1 15

• Netto-uitstroom beheerd vermogen Alex Q2 15 afgenomen tot € 74 miljoen (Q1 15: € 241 miljoen)

• Interim dividend H1 15 € 0,14 per aandeel (H1 14: € 0,10 per aandeel)

 

 BinckBank N.V.

 Q2 15

 Q1 15

 Q2 14

 ∆Q1

 ∆Q2

 Aantal rekeningen

 602.007

 598.946

 590.093

 +1%

 +2%

 Aantal transacties

 2.275.427

 2.745.236

 1.878.550

 -17%

 +21%

 

BinckBank België 

Voor BinckBank België steeg het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in Q2 15 met 63% van € 1,1 miljoen (Q2 14) naar € 1,9 miljoen. Ook voor België gold dat de volatiliteit op de beurs in het afgelopen kwartaal resulteerde in hogere transactievolumes. Het hogere transactievolume resulteerde in 16% hogere transactie gerelateerde nettoprovisiebaten van € 2,9 miljoen (Q2 14: € 2,5 miljoen). België realiseerde daarnaast ook een daling in de operationele lasten van 18% voornamelijk als gevolg van extra lasten in Q2 14 voortvloeiend uit dubbele huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing.


Ten opzichte van Q1 15 nam het resultaat uit bedrijfsactiviteiten in Q2 15 met 24% af tot € 1,9 miljoen zoals  (Q1 15: € 2,5 miljoen), eigen aan de normale seizoenaliteit. De transactie gerelateerde netto-provisiebaten namen ten opzichte van Q1 15 met 23% af tot € 2,9 miljoen (Q1 15: € 3,7 miljoen). Deze daling is in lijn met de 21% daling van de aantallen transacties. De operationele lasten daalden ten opzichte van Q1 15 met 19% tot € 1,6 miljoen (Q1 15: € 1,9 miljoen), voornamelijk door lagere uitgaven aan marketing.

 

Kerncijfers BinckBank België

• 63.204 beleggingsrekeningen in Q2 15, wat een stijging is van 5% ten opzichte van Q2 14 en een stijging is van 1% ten opzichte van Q1 15. 

• 229.032 transacties in Q2 15, wat een stijging is van 23% ten opzichte van Q2 14 en een daling van 21% ten opzichte van Q1 15.
• € 2,5 miljard geadministreerd vermogen op Belgische beleggingsrekeningen in Q2 15 ten opzichte van € 2,2 miljard in Q2 14.

 

 BinckBank België

 Q2 15

 Q1 15

 Q2 14

 ∆Q1

 ∆Q2

 Aantal rekeningen

 63.204

 62.468

 59.979

 +1%

 +5%

 Aantal transacties

 229.032

 288.880

 186.139

 -21%

 +23%

 

Vandaag, 27 juli 2015, zal er om 10.00 uur een audio webcast plaatsvinden. Daarbij geven Vincent Germyns, CEO BinckBank N.V., en Evert Kooistra, CFRO BinckBank N.V., toelichting bij de resultaten. Om deel te nemen aan de audio webcast belt u + 31 20 531 58 71 (indien vanuit een ander land: https://www.kpnconferencing.nl/en/countryset-events-operatorwelcome.aspx).

De bijgaande presentatie vindt u op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële resultaten. Het transcript van de audio webcast zal vanaf 3 augustus 2015 beschikbaar zijn op www.binck.com onder Investor Relations/ Financiële resultaten.

Over BinckBank

Over BinckBank N.V.

BinckBank is één van de grootste online banken voor beleggers van België en een toonaangevende aanbieder van online beleggingsoplossingen. Met dienstverlening op het gebied van zelf beleggen en vermogensbeheer worden klanten ondersteund bij hun beleggingen op de beurs en het nemen van goede beslissingen bij het realiseren van hun financiële ambities. BinckBank maakt deel uit van de wereldwijd opererende Deense Saxo Bank en heeft kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Eind vorig jaar telde de bank 639.000 rekeninghouders.


 

 

Mediarelaties 

Dieter Haerens

t    +32 476 412 599

Eddy Van Geyte

t    +32 473 679 760

 

 

 


      

 

 

BinckBank N.V.

Barbara Strozzilaan 310

1083 HN Amsterdam

www.binck.com

 

 

BinckBank
Italiëlei 124, bus 101
2000 Antwerpen